• Tổ Quản nhiệm - Chủ nhiệm

  Tổ Quản nhiệm - Chủ nhiệm

  STT

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  

  NĂM SINH

  TRÌNH ĐỘ

  BỘ MÔN

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  LỚP CHỦ NHIỆM  

  1

  Lê Phương Dung 

  1988

  Cử nhân 

  CN

   

  7A1

  2

  Đ - T - Diệu Hương 

  1989

  Cử nhân

  Lý 

  01642380065

  6A2

  3

  Mã. T. Thu Linh

  1989

  Cử nhân

  Toán 

  0979541845

  8A1

  4

  Đặng.T.Diệu Hương

  1989

  Cử nhân

   

  6A2

  5

  Nguyễn.T.Diệu Thùy

  1991

  Cử nhân

  Toán

  0972884819

  6A1

  6

  Phạm Văn Quang

  1989

  Cử nhân

  Toán

  0968468956

  7A1

  7

  Cao Thị Thùy Dung

  1989

  Cử nhân   

  01689964627

  9A3

  8

  Nguyễn Thị Yến

  1989

  Thạc sĩ  

  Toán 

  01674633954

  9A1

  9

  Đinh Thị Huyền Thương 

  1988

  Cử nhân 

  Văn 

   

  9A4

  10

  Đỗ. N. Tịnh Vy  

  1978

  Cử nhân

  Anh

  0935947949

  8A2

  11

  Đỗ Thành Chung 

   

  Thạc sĩ 

  Hóa

  0945874552

  10A1

  12

  Lê Minh Hiền

  1992

  Cử nhân

  0914334492

  10A3

  13

   

           

  14

  Phạm Thị Cẩm Vân

  1987

  Cử nhân

  Sinh

  0984259929

  11A3

  15

  Lương Công Lang

  1984

  Cử nhân

  GDCD

  0974962237

  10A7

  16

  Nguyễn Phú 

  1991

  Cử nhân 

  Địa 

  095057465

  11A1

  17

  Lê Xuân Toàn

  1990

  Cử nhân

  GDQP

  01656242376

  1252

  18

  Trần Đăng Hưng

  1986

  Cử nhân   

  0988331499

  12A2

  19

  Đào Quốc Dũng

  1988

  Cử nhân

  Toán 

  01656155992

  10A5

  20

  Phan Vũ Nguyên

  1991

  Cử nhân

  Sinh

  01688424945

  10A4

  21

  Võ Xuân Tú

  1988

  Cử nhân

  0934438778

  12A3

  22

  Lê Thành Đông

  1980

  Thạc sĩ

  Sinh

  01658077039

  11A2

  23

  Hà Ngọc Hiệp

  1990

  Cử nhân

  Toán

  0989942686

  12A1

  24

  Nguyễn Thành Khánh

  1989

  Cử nhân 

  0974747469

  11A4

  25

  Nguyễn Tiến Nhân

  1982

  CĐSP

  0976357303

  12A4

  26

  Mai Văn Bốn

  1984

  Cử nhân

  GDCD

  0984975479

  12A6

  27

  Nguyễn Chánh Hai

  1989

  Cử nhân

  Sử

  0974600320

  10A6