• Bộ đề thi minh họa Kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh năm học 2019 - 2020
  • Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2019 - 2020
  • Thông báo tuyển dụng giáo viên

    Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn sắp tới và chuẩn bị đội ngũ giáo viên giảng dạy cho năm học 2018 – 2019 và những năm tiếp theo, Trường THCS & THPT Đông Du thông báo tuyển dụng giáo viên

    Chi tiết
  • Tuyển dụng giáo viên quản nhiệm năm học 2018 - 2019
  • Thông báo tuyển dụng  giáo viên năm học 2018 - 2019