• Thông báo tuyển sinh khóa hè 2019
  • Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
  • Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh năm học 2019 - 2020
  • Hướng dẫn đăng kí tuyển sinh trực tuyến năm học 2019 - 2020
  • Kết quả kỳ thi năng lực tuyển sinh đầu vào năm học  2018 - 2019