• Những tiết dạy \

    Hiện nay, theo quy định của ngành giáo dục, trong các trường, tổ chuyên môn hay Hội đồng bộ môn cấp tỉnh, huyện, thường thực hiện các tiết thao giảng, thao giảng chuyên đề. Chính vì vậy, khi các đơn vị được giao cho chuẩn bị một tiết thao giảng hay thao giảng chuyên đề thì thường được chuẩn bị và...

    Chi tiết
  • Các “vị thuốc” để chữa 4 trọng bệnh của giáo viên
  • Bệnh thành tích đang kéo giáo dục Việt Nam tuột dốc