Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020 (bổ sung)

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  Trường THCS & THPT Đông Du có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Bảo Vệ  2. Số lượng: 01 3. Giới tính: Nam 4. Mô tả ...

 Trường THCS & THPT Đông Du tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020

 Trường THCS & THPT Đông Du thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2019 - 2020