Khối lớp 6 tham gia trải nghiệm thực tế tại Viện lâm sinh Eakmat

Tuần này, các em học sinh khối lớp 6 được tham gia trải nghiệm thực tế tại Viện lâm sinh Eakmat.
Xuyên suốt chuyến đi, các em vừa lắng nghe và trực tiếp đặt những câu hỏi về chi tiết các bước để có một cây cà phê trưởng thành