Võ Thị Thảo

Chức vụ: Tổ Trưởng

Phạm Đình Minh Thẩm

Nguyễn Thị Kim Phước

Nguyễn Thị Thu Thúy

Hoàng Thị Kim Cúc

Tô Thị Trúc Ly

Phạm Thị Hậu

Lê Dũng Mạnh

Nguyễn Lan Anh

Lê Thị Nguyệt

Phạm Nhật Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngô Quỳnh Như

Hà Thị Thu Hương

Trần Thị Thùy Dung

Phan Thanh Tùng