Tổ toán & tin

Phan Thanh Minh

Chức vụ: Tổ Trưởng

Đào Quốc Dũng

Nguyễn Văn Đại

Khương Thị Phương Thanh

Hà Ngọc Hiệp

Tống Đức Nam

Nguyễn Thị Yến

Mã Thị Thu Linh

Hồ Ngọc Hưng

Nguyễn Diệu Thùy

Nguyễn Lê Mai Ly

Nguyễn Hoàng Văn Chương

Lưu Thị Thương

Trương Thị Lan Hương

Đỗ Thị Thanh Trà

Đặng Thị Thùy Dương

Phạm Hoàng Quyết

Đỗ Văn Tấn

Phạm Hoàng Vũ

Chí Lộc

Ngọc Duy