Tổ VẬT LÍ – CN

Trần Ngọc Quang

Chức vụ: Tổ Trưởng

Mạch Trí Tín

Nguyễn Tiến Nhân

Võ Xuân Tú

Trần Đăng Hưng

Lê Minh Hiền

Cao Thị Thùy Dung

Trần Thanh Mong

Trần Thị Thu Hà

Cao Tiến Linh