Thông báo điều chỉnh tuyển sinh vào lớp 12 năm học 2019 – 2020

Trường THCS & THPT Đông Du thông báo bổ sung, điều chỉnh đối với tuyển sinh vào lớp 12 năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

1. Hình thức bài thi: Tất cả các bài thi đều theo hình thức tự luận.

2. Quy định số môn thi đầu vào:

a. Nếu thí sinh tuyển sinh vào khối 12 có nguyện vọng đăng kí vào khối tự nhiên sau khi trúng tuyển sẽ phải đăng kí thi 04 bài thi, gồm: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh và bài thi Khoa học tự nhiên ( Vật Lý- Hóa Học)

b. Nếu thí sinh tuyển sinh vào khối 12 có nguyện vọng đăng kí vào khối xã hội sau khi trúng tuyển sẽ phải đăng kí thi 03 bài thi, gồm: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh.

3. Thí sinh dự tuyển vào lớp 12 sẽ đăng khối theo nguyện vọng ngay tại phòng thi.

Trường Đông Du trân trọng thông báo để thí sinh được biết.

Xin chân chân thành cảm ơn !