Tin tức

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh học bổng vào khối 10 năm học 2020 – 2021

Thời gian hoàn thành hồ sơ nhập học: Hạn cuối đến 16h00′, 05/8/2020.

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh học bổng vào lớp 6 năm học 2020 – 2021

[KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH HỌC BỔNG VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021] Thời gian hoàn thành hồ sơ nhập học: Hạn cuối đến 16h00′, 05/8/2020. Học bổng toàn phần: bao gồm chi phí học tập, ăn ở, quản lý. Học bổng bán phần: gồm chi phí học tập, quản lý. Học ...

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh đầu vào năm học 2020 – 2021 khối THPT

[KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH KHỐI 10] [KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH KHỐI 11]  

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh đầu vào năm học 2020 – 2021 khối THCS

[KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO LỚP 6] [KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO LỚP 7] [KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO LỚP 8] [KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO LỚP 9]

ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

[ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2020 – 2021 Bấm vào link sau và điền đầy đủ thông tin để đăng kí trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEWAbP1gQ7fWMxotdaOXJu9u2raJuq-nx3t19-2q92T9SBw/viewform ✅ Đăng kí trực tuyến giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian khi mua hồ sơ tại Phòng Tuyển Sinh & Kế Toán, Quý vị phụ huynh không cần ...